Prečo je dôležitý finančný plán

23.07.2013 | Petr Jaroš | Finančný plán

Finančný plán je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou nielen mladých začínajúcich rodín, ktoré majú celý svoj život (aj ten finančný) pred sebou, ale každého, kto nechce ponechávať nič na náhodu a chce sa pripraviť na dôležité životné situácie a byť finančne v pohode v akejkoľvek situácii.

poradce_03_mlady_par.jpg

Prečo je dôležitý finančný plán

Čo to ale finančný plán konkrétne je? Z čoho sa skladá? Ako sa pripravuje? Prečo je dôležité ho mať? Čo povedať a čo nepovedať svojmu finančnému agentovi?

Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že finančný plán je akási cesta alebo mapa, ktorá vás bezpečnou cestou dovedie k vášmu cieľu. Finančný plán je zložený z cieľov klienta, zo zdrojov financovania, zo zabezpečenia a z konkrétnych produktov. Cieľom v tomto prípade môže byť napríklad kúpa nového domu pre svoju rodinu, sporenie pre deti na financovanie vysokej školy, vytváranie si finančnej rezervy na dôchodok, zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov, krytie rizík a podobne. Dôležité je však to, že cieľ je vždy len to, čo klient skutočne chce a je to z jeho pohľadu reálne.

Zdroje financovania finančných cieľov

Finančný sprostredkovateľ je ako doktor


Keď poznáme ciele, ktoré s nami klient chce riešiť potrebujeme poznať aj zdroje, ktoré použijeme na financovanie týchto cieľov. Vždy hovorím klientovi, že je to ako u lekára. Finančný sprostredkovateľ  potrebuje poznať detailne finančnú stránku svojho klienta rovnako ako doktor potrebuje poznať choroby, ktoré trápia pacienta a či nie je na niečo napríklad alergický.

Zdroje, ktoré potrebuje finančný konzultant poznať, sú už vybudovaný majetok (nasporené peniaze v banke, stavebné sporenie, peniaze vo fondoch, majetok určený aktuálne na predaj a pod.) a príjmy domácnosti spolu s výdavkami. Pokiaľ by niečo z toho klient zabudol, uviedol nesprávne alebo nechcel povedať vôbec, konzultant nie je schopný pripraviť finančný plán presne na mieru a mohlo by to mať za následok nesplnenie niektorých požadovaných cieľov alebo nepresne vypočítaný spôsob, ako ich dosiahnuť.

Zabezpečenie majetku

V ďalšom kroku zabezpečíme klientove príjmy a už vybudovaný finančný majetok aby to v prípade nepredvídateľnej udalosti neohrozilo práve ciele klienta.

Uvediem príklad. Trojčlenná rodina s hypotékou 2 milióny korún šetrí pre syna na financovanie vysokej školy a obaja si sporia na dôchodok. Otec prináša do rodiny podstatnú časť peňazí, pretože manželka je na materskej dovolenke. Rodina sa rozhodne ušetriť a nechce mať hypotéku krytú pre prípad napr. straty zamestnania, liečenia úrazu, úmrtia alebo invalidity. Hlavný živiteľ utrpí úraz v zamestnaní a stane sa trvale invalidným. Z čoho budú platiť hypotéku? Čo sporenie pre syna a sporenie na dôchodok? V prípade dobre zostaveného finančného plánu im to pokryje poistenie, ktoré je na takéto nepríjemné udalosti pripravené.

Ideme do finále

Posledným krokom je výber konkrétnych produktov, ktoré použijeme pre splnenie cieľov klienta. To je v celom finančnom pláne veľmi dôležitá fáza, pretože tu môžeme klientovi napríklad ušetriť podstatnú časť peňazí. Pokiaľ bude potrebné riešiť už zmienené zabezpečenie hypotéky, môžeme vybrať tú najlacnejšiu poistku na trhu (pochopiteľne s dostatočným krytím), pretože peniaze v nej sa nesporia, ale spotrebovávajú sa na krytie rizika. Pokiaľ riešime financovanie bývania, nájdeme najlacnejšiu hypotéku na trhu, môžeme niekedy ušetriť vstupný poplatok za spracovanie hypotéky a podobne.

Kvalitný sprostredkovateľ naviac dá svojmu klientovi vybrať a neobmedzí svoje riešenie len na jeden produkt, ale vyberie napríklad dve najlacnejšie poistky a dá k nim nezaujatý komentár, aby si mohol zákazník dobre vybrať. Pokiaľ klient nevie, čo si zvoliť, je dobré dať na radu odborníka.

Prečo je dobré mať svoj osobný finančný plán

Je to z toho dôvodu, že finančný plán vám pomáha splniť si vaše finančné ciele, vyberie vám na mieru šité produkty a dopredu počíta aj s možnými nepríjemnými udalosťami a pripravuje klienta na to, ako ich finančne v pohode zvládnuť. Veľmi dôležité je aj to, že v prípade finančného plánu máte svojho finančného poradcu ako rodinného lekára na peniaze a stará sa vám o všetko: o hypotéku, poistky, sporenie alebo aj investície. Pozná veľmi dobre vašu situáciu, pozná všetky súvislosti a hlavne sa o vás stará v priebehu času. Stretávate sa s ním pravidelne a neustále svoj finančný plán aktualizujete.

Finančný plán aktualizujete buď podľa meniacej sa finančnej situácie (či už smerom hore alebo dolu) alebo s ďalšími udalosťami, ako je napríklad narodenie ďalšieho potomka, dedičstva a iné. To všetko môže totiž veľmi podstatne ovplyvniť vaše súčasné ciele, poprípade vám spolu s týmito udalosťami pribudnú nové ciele. Napríklad sporenie pre druhé dieťa a jeho zabezpečenie.

Dosť často dostávam aj otázku: „Od kedy je dobré si svoj finančný plán nechať zostaviť?“

Odpoveď je jednoduchá. Od tej doby, kedy je človek ekonomicky aktívny a zarába peniaze. To znamená buď od tej doby, kedy ide do zamestnania alebo od doby, kedy ešte chodí do školy, ale pravidelne si privyrába peniaze na brigáde alebo má pravidelný zdroj príjmu. A na druhej strane nikdy nie je neskoro nechať si vypracovať finančný plán.

Všetky štyri uvedené časti finančného plánu (ciele, zdroje financovania, zabezpečenie a finančné produkty) sú navzájom previazané a v logickej nadväznosti. Nemá zmysel klientovi ponúkať nejaké produkty, pokiaľ neviem, či ich už nemá alebo či mu vôbec riešia jeho situáciu. Je nelogické zostavovať poistky na krytie rizík, pokiaľ nepoznáme finančnú situáciu rodiny a ich príjmy a nepoznáme tak výšku poistných súm, ktoré potrebujú mať zabezpečené. Tiež je  riskantné riešiť ciele klienta bez dostatočného zabezpečenia. Pokiaľ nebudeme myslieť na neočakávané udalosti, ktoré môžu v živote nastať, môže nám to splnenie cieľov buď oddialiť alebo úplne zastaviť. Práve z týchto dôvodov je dobré mať zostavený svoj individuálny finančný plán a mať ho pravidelne aktualizovaný.